งานแถลงข่าว KMITL ร่วมมือกับ AWS 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #KMITL ร่วมมือกับ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด #AWS

ผนึกกำลังยกระดับภาคการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 🤝⠀⠀


3 ประเด็นหลักในการร่วมมือพัฒนา ได้แก่ ด้านการเรียนการสอนทั้ง Degree และ Non-degree 👩‍🎓👨‍🎓การพัฒนา Smart Technology โดยเฉพาะ Cloud AI 🤖👨‍🔬 ซึ่งปัจจุบันมีมากขึ้นในชีวิตของเรา และการพัฒนาด้าน Startup 🚀🌎 ผลักดันให้ Startup เมืองไทยมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเป็น Startup Nation

โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสจล. เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวพร้อมกับคุณวินเซนต์ คัวฮ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

หน่วยงานด้านการวิจัยธุรกิจสาธารณะสุข องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค และญี่ปุ่น ของ AWS

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโถงหน้าห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 6 True Digital Park

📸ขอบคุณภาพจาก : PR KMITL