งาน “Thailand Pavilion Alumni Experience Sharing and Demo Day “

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa Thailand) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ธนาคารกรุงไทย GAX บริษัท โซเชียล แล็บ จำกัด และสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ผนึกกำลังจัดงาน “Thailand Pavilion Alumni Experience Sharing and Demo Day ”

แสดงผลงานของสตาร์ทอัพและกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมประกาศความพร้อมติดสปีดอุตสาหกรรมดิจิทัล เดินหน้าผลักดันนวัตกรรมไทยให้ตอบโจทย์ธุรกิจสู่เวทีโลก 🌎🚀🛰
ภายในมีการจัดแสดงผลงานของ 7 สตาร์ทอัพที่ได้ไปโชว์ในงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก หรือ #CES2020 ครั้งแรกของประเทศ และการเสวนาพิเศษหัวข้อ “อนาคตสตาร์ทอัพไทยสู่ตลาดโลก” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงยังมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเหล่านักคิดนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก
5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณโถงหน้าห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 6 True Digital Park