นวัตกรรมของคนไทย เพื่อคนไทย

นวัตกรรมของคนไทย เพื่อคนไทย

ศูนย์นวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 รับมอบเงินสมทบทุนผลิตนวัตกรรมการแพทย์


คุณเขมรินทร์ วุฒิกรธนพงศ์ Founder Khemarin’s Space เดินทางมาบริจาคเงินสมทบทุนผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์
จากการจัดการประมูลออนไลน์ “สมุดภาพอันทรงคุณค่าในหลวงรัชกาลที่ ๙”
โดยมี ผศ. ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ เป็นผู้รับมอบ
ซึ่งรายได้จากการประมูลทั้งหมด(ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้ทางศูนย์นวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19
เพื่อผลิตตู้ตรวจเชื้อความดันลบ (Swab Test Negative Pressue)
เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐที่ขาดแคลนในการรักษาและควบคุมปริมาณผู้ติดเชื้อโรค COVID-19
ทีมนักวิจัย สจล.ไม่หยุดยั้งที่จะคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยทุกท่าน
ก้าวไปอีกขั้นของการพัฒนา สจล. จัดตั้งโรงพยาบาลผู้นำด้านการรักษาและนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร #โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร