บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) Cross Cutting Technology  รอบที่ 2 ประจำปี 2563

KRIS ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) 
Cross Cutting Technology 
รอบที่ 2 ประจำปี 2563

—————————————————

ตั้งแต่ 20 มี.ค. – 20 เม.ย. 63 ผ่านระบบ NRIIS

ภายใต้กรอบวิจัย แพลตฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและโจทย์วิจัย
https://www.nriis.in.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2278