ภาพบรรยากาศงานอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยและนวัตกรรม”

..ให้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องง่ายๆ และเรื่องใกล้ตัว…

จบไปแล้วกับการอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยและนวัตกรรม” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
งานนี้ได้รับความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มที่ ขอบคุณท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความรู้ 😆

ณ ห้องหางนกยูง หอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง