KRIS ผลักดันองค์ความรู้ สู่ผลิตภัณฑ์สีเขียว ตอบโจทย์การสร้างคุณค่าในทุกมิติ

“รองเท้ากัญชงเพื่อสุขภาพ” 👞😁

KRIS ผลักดันองค์ความรู้ สู่ผลิตภัณฑ์สีเขียว 🌿 ตอบโจทย์การสร้างคุณค่าในทุกมิติ

“รองเท้ากัญชงเพื่อสุขภาพ” 👞😁
เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกมิติของการสร้างคุณค่า ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานจริง
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการสร้างอาชีพชุมชน และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

โดยรองเท้ามีคุณสมบัติโดดเด่นถูกใจผู้ใช้งาน
น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้ดี อีกทั้งยังสามารถป้องกันแบคทีเรีย และดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี

👏เป็นอีกหนึ่งผลงานความภูมิใจของ KRIS ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม พัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศไทยเพื่อความยั่งยืน

นวัตกรรมรองเท้าและพื้นรองเท้าจากกัญชงนี้ เป็นผลงานของคณะวิจัยสังกัดวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

ดร.ชัยวัฒน์ พรหมเพชร   รศ.อำนวย แสงโนรี   ดร.สมชาย สอนสุภาพ ผศ.ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ นางสาวอรณิชา หน่อแก้ว และนายอานัส วะลา

ได้รับแรงบัลดาลใจจาก เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชงและกัญชา
ที่ประสบปัญหาจากเศษวัสดุเหลือใช้จากต้นหรือเศษกัญชงที่เหลือทิ้งจากการนำเปลือกไปทำเป็นเส้นใย
โดยลอกเส้นใย ใช้เป็นสิ่งทอ ทำเสื้อผ้า ซึ่งเมื่อลอกผิวแล้วจะเหลือส่วนแกน เป็นวัสดุเหลือใช้ที่ต้องนำไปทิ้ง
จึงได้นำส่วนที่เหลือนี้มาใช้ประโยชน์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รองเท้า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตของเกษตรกร
นอกจากนี้ผู้ประกอบการธุรกิจยังสามารถนำไปพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพานิชย์ได้อีกด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งผลงานความภูมิใจของ KRIS ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม พัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศไทยเพื่อความยั่งยืน

 


สำหรับภาคภาคเอกชนที่สนใจ นำองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่ภาคการผลิตเพื่อสร้างมูลค่า สามารถติดต่อได้ที่ KRIS
หรือ ☎️ 023298211 หรือ 086-8255420

📍Please visit KRIS at: https://goo.gl/maps/aYViXBk5ZhNurU7S8
💻 Email: kris@kmitl.ac.th
💚LINE: @kris.kmitl
FB: KMITL Research and Innovation Services
IG: kris.kmitl

 

Update : 27/03/2024