รางวัลการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2567

ขอแสดงความยินดีนักวิจัย สจล. 🏆
ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2567
จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)