สจล. MOU ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จํากัด ผนึกกำลังสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์

สจล. MOU ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จํากัด ผนึกกำลังสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์

 

สจล.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท น้ำตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ (กลุ่มมิตรผล)

ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์นวัตกรรม บริษัท น้ำตาลมิตรผล จํากัด

และ Head of Innovation and Research Development Institute

และ คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563