สัมมนา “เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข”

‎‎⠀
ร่วมพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ให้ก้าวไกล ไม่แพ้ชาติใดในโลก 🇹🇭
วันนี้ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
จัดสัมมนา “เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข”
สร้างความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความรู้ ความเข้าใจทางการแพทย์ มุ่งมั่นให้หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการทำงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และส่งเสริมนักวิจัยหรือบุคคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับสาธารณสุขไทย
.
“คุณหมอไทย เก่งที่สุดในโลก” 👩‍⚕️👍
แต่ในปัจจุบัน เราต้องนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศมูลค่าหลายล้านบาทในการรักษาผู้ป่วยในประเทศไทย
สจล. ตระหนักถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในประเทศไทย
‎‎⠀
วันนี้ #พระจอมเกล้าลาดกระบัง เห็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมทางการแพทย์จริง ที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์โดยฝีมือคนไทย
เพื่อคนไทย ต่อยอดศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ สู่การจัดตั้ง “#โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร