เครื่องผลิต Graphene

คลังวิจัย สจล. ep.3 – เครื่องผลิต Graphene by อ.เชรษฐา

#คลังวิจัยสจล. ep.3“กราฟีน (Graphene)” วัสดุอัจฉริยะโลกสะเทือน 🌏เบาสุด! แข็งแรงสุด! นำไฟฟ้าสุด! แพงสุด!⠀⠀แต่เชื่อหรือไม่? นักวิจัยพระจอมเกล้าลาดกระบังของเรา…ทำเครื่องผลิตกราฟีนต้นแบบได้แล้ว 🎉แถมยังผลิตได้เร็วสุดๆ 50 g ภายใน 8 ชั่วโมงนำมาเป็นสารผสมเพื่อประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย⠀⠀👏 KRIS ขอบคุณเจ้าของผลงาน รศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ หน่วยวิจัยและนวัตกรรมด้านวัสดุอัจฉริยะ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ผู้ยกระดับงานวิจัย ยกระดับประเทศ 🇹🇭⠀⠀ดูให้จบ แล้วจะร้อง WOW❗⠀⠀Presented by KMITL Research and Innovation Services⠀⠀#นักวิจัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง#กราฟีน #Graphene #กราฟีนออกไซด์ #วัสดุอัจฉริยะ #งานวิจัยยกระดับประเทศ #วิทยาศาสตร์ลาดกระบัง #ฟิสิกส์ลาดกระบัง #KMITL #KRIS

โพสต์โดย KMITL Research and Innovation Services เมื่อ วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019