เยี่ยมชมขีดความสามารถและนวัตกรรมของสจล.

NEXT Creatorspace มีโอกาสต้อนรับ

คณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาป้องกับประเทศ นำโดย พ.อ.สราวุฒิ กันเอี่ยม ผู้อำนวยการกองวิชาทหาร
น.อ.คมกฤช กระแสอรรถ รองผู้อำนวยการองวิชาทหาร และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นำโดย น.ท.วรคง มีกล้า หัวหน้าชุด #MSE4

ณ พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม ชั้น 6 True Digital Park (สุขุมวิท101) เพื่อเยี่ยมชมขีดความสามารถและนวัตกรรมของสจล.

งานนี้ นอกจากหารือความร่วมมือ 🤝 ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้ว ยังจุดประกายไอเดีย 💡 สำหรับการสร้างหลักสูตรร่วมกันให้กับนักเรียนเตรียมทหาร
เพื่อปลูกฝังความคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับนวัตกร นักเรียนเตรียมทหารรุ่นใหม่ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและผลักดันเทคโนโลยีทางด้านการทหารให้เท่าทันต่างประเทศได้อีกด้วย
#NEXTCreatorspace พร้อมที่สนับสนุนนและร่วมผลักดันคนรุ่นใหม่