Active packaging 🦞🍛 เทคโนโลยีถนอมอาหาร และ ตรวจจับการเน่าเสียของอาหารทะเลแบบเรียลไทม์

Active packaging 🦞🍛
เทคโนโลยีถนอมอาหาร และ ตรวจจับการเน่าเสียของอาหารทะเลแบบเรียลไทม์

🌟อาหารทะเลสดใหม่คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของทุกคน
แต่ความสดใหม่นี้เป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบ
แม้จะดูจากภายนอกปกติ แต่เมื่อบริโภคเข้าไปกลับทำให้เกิด “อาหารเป็นพิษ”
นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมอาหาร ได้พัฒนา Active packaging ตรวจจับการเน่าเสียของอาหารทะเลแบบเรียลไทม์ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อคงคุณภาพทั้งในด้านสี รสชาติ คุณค่าทางอาหาร รวมทั้งความปลอดภัยของอาหารให้ได้นานขึ้น โดยนำวัสดุโพลีเมอร์ชีวภาพจากธรรมชาติหลายชนิดมาพัฒนาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ปลอดภัย
ป้องกันการเน่าเสียของอาหาร และเปลี่ยนสีให้มองเห็นได้เมื่อสภาพแวดล้อมภายในบรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลง

🟦การพัฒนาเทคโนโลยี Active packaging นี้ ยังช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกห่ออาหาร
ทดแทนการใช้สารกันบูด ลดปัญหาสูญเสียของอาหารจากการเน่าเสียก่อนถึงมือผู้บริโภคตอบโจทย์ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการขยายตลาดอีกด้วย


สำหรับภาคภาคเอกชนที่สนใจ นำองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่ภาคการผลิตเพื่อสร้างมูลค่า สามารถติดต่อได้ที่ KRIS
หรือ ☎️ 023298211 หรือ 086-8255420

📍Please visit KRIS at: https://goo.gl/maps/aYViXBk5ZhNurU7S8
💻 Email: kris@kmitl.ac.th
💚LINE: @kris.kmitl
FB: KMITL Research and Innovation Services
IG: kris.kmitl

 

Update : 29/03/2024