Showing 1-15 of 363 results

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ปิดรับวันที่ 9 ธ.ค.65

KMITL Startup Wrap Up

จับมัดรวมกิจกรรมและโครงการดีๆ ของสตาร์ทอัพมาเล่าให้ฟัง
พบกันวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
ตึกอธิการบดี ชั้น 7