KRIS ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

💥 สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง 💥

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสจล.
เข้าร่วมอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วิทยากรโดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
🕘 เวลา 09.00 – 16.30 น.
📍รูปแบบ Onsite
ณ ห้องประชุม 701(บุนนาค) อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกอธิการบดี)
มีประกาศนียบัตร

👉 ลงทะเบียน https://forms.gle/y4CZD6MQbSyCo4AN6
ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ม.ค.67

____________________________________________
#KRISKMITL #masterofinnovation #สู้ไปด้วยกัน #KMITLFIGHT 🧡