KRIS สร้างนวัตกรรมบนเส้นทางเผ็ดร้อน หนุนนักวิจัยปรับปรุงพันธุ์พริก

KRIS สร้างนวัตกรรมบนเส้นทางเผ็ดร้อน หนุนนักวิจัยปรับปรุงพันธุ์พริก

“พริก” พืชเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพิ่มสีสันให้ทุกเมนู วันนี้นักวิจัยของ KRIS
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุวอ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. ได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พริกที่มีความแข็งแรง ให้ผลผลิตสูง
ทนต่อการเกิดโรคต่างๆ และกำลังยื่นขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่อีกด้วย

 

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตร  ช่วยสร้างรายได้ และความยั่งยืนให้เกษตรกรสามารถผลิตพริกมีคุณภาพดีและมีปริมาณตรงตามความต้องการตลาด
เป็นการนำองค์ความรู้ไปช่วยในด้านการพัฒนาผลผลิตให้แก่เกษตรกร

 

สำหรับภาคภาคเอกชนที่สนใจ นำองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่ภาคการผลิตเพื่อสร้างมูลค่า สามารถติดต่อได้ที่ KRIS


สำหรับภาคภาคเอกชนที่สนใจ นำองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่ภาคการผลิตเพื่อสร้างมูลค่า สามารถติดต่อได้ที่ KRIS
หรือ ☎️ 023298211 หรือ 086-8255420

📍Please visit KRIS at: https://goo.gl/maps/aYViXBk5ZhNurU7S8
💻 Email: kris@kmitl.ac.th
💚LINE: @kris.kmitl
FB: KMITL Research and Innovation Services
IG: kris.kmitl

 

Update : 22/03/2024