การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ใครสนใจการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โอกาสมาแล้ววว ‼️ห้ามพลาด ‼️
📯 อย่าลืมเข้าอบรมกันนะคะ
 
1. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น | Basic Human Subject Protection Course NU ของ Thai MOOC ลิงค์ https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:NU+NU042+2020/about
2. CITI program (ซิติ โปรแกรม) เป็นการอบรม GCP training ของ University of Miami ลิงค์ https://about.citiprogram.org/en/course/gcp-ich-refresher/
3. PHRP course (เฟรป) เป็นการอบรมแบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พื้นฐาน ของหน่วยงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของฟิลิปปินส์ เนื้อหาเหมือนกับโปรแกรม LMS ของ วช. ลิงค์ https://phrptraining.com/
4. National Drug Abuse Treatment Clinical Trials Network ลิงค์ Good Clinical Practice (nidatraining.org)
 
——————————————————————
#KRIS #KMITL #KRISKMITL #ECKMITL💥