ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม “(TechBiz Starter)” ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม “(TechBiz Starter)” ประจำปี 2563


 

📌 เปิดรับสมัครวันนี้ – 30 เมษายน 2563 📌
📩 ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งมาที่ E-mail : techbiz.starter@nstda.or.th
📞 ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการฯ สวทช.
คุณพลอย โทร. 0-2564 7000 ต่อ 81490 และ 71746 คุณปาทินันท์