บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 – 2564

บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 – 2564
⠀⠀
🔬 แพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก
เพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator) 
⠀⠀

📩 ส่งข้อเสนอโครงการ 16 มิ.ย. 2563 – 15 ก.ค. 2563

Download เอกสาร  Deep Science and Tech Accelerator

รายละเอียดเพิ่มเติม 👉  http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=3293