บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (#บพค.)

เปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566


 

‼ ปิดรับ 30 มิ.ย.65

📲 รายละเอียด https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11564____________________________________________
#KMITL #KRISFIGHT #KMITLFIGHT 🧡