ประกาศรับสมัคร โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563🇮🇳

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR)

ประกาศรับสมัคร

โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563🇮🇳🇹🇭


 

🕐 ระยะเวลาการสมัคร : 11 มิ.ย. 63 – 31 ส.ค. 63

📩 ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ วช. ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม 👉 https://bit.ly/318vcnV