มอบเครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉิน (Emergency Transport Ventilator KNIN – II) จำนวน 5 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลชลบุรี

ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)
พร้อมด้วย นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เเละผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
มอบเครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉิน (Emergency Transport Ventilator KNIN – II) จำนวน 5 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลชลบุรี
โดยมี ผศ.​นพ.อนุพงษ์​ สุธรรมนิรันด์​ รองผู้อำนวยการ​โรงพยาบาลชลบุรี พญ.​อุษา​ ศิริบุญฤทธิ์ ที่ปรึกษา​ศูนย์​ส่งเสริมการวิจัย​โรงพยาบาลชลบุรี
นพ.​ศราวุธ​ ธรรมธนวิทย์​ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี และนพ.ธนะสิทธ์​ ก้างกอน หัวหน้าศูนย์​ส่งเสริม​นวัตกรรม​การแพทย์​โรงพยาบาลชลบุรี​ เป็นตัวแทนรับมอบ
ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 KMITL GO co-working spaceนอกจากนี้ นายเเพทย์อนวัช เสริมสวรรค์ ยังนำคณะบุคลากรจากโรงพยาบาลชลบุรีไปเยี่ยมชมและนำเสนอนวัตกรรมสู้ Covid-19 อื่นๆ รวมถึงนวัตกรรมใหม่อย่าง High Volume Evacuator

ศูนย์นวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ขอแสดงความขอบคุณ ถึงทุกท่านที่ร่วมส่งแรงใจ และมอบทุนสนับสนุนให้แก่การผลิตนวัตกรรมการแพทย์ร่วมกับเร
เพราะทุกคนเชื่อมั่นในความสามารถของทีมนักวิจัย และทีมแพทย์ชาวไทย
___________________________________________
#KRIS #KRISKMITL #KMITL #KMITLGO #COVID