สจล. กรุงไทย ผนึกกำลัง เปิดตัว Creator Space (NEXT) แหล่งพัฒนานวัตกร-สตาร์ทอัพ ครบวงจร

4 กรกฎาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ทรู ดิจิทัล พาร์ค และองค์กรร่วมกว่า 10 องค์กร
ร่วมเปิดตัว “Creator Space (NEXT)” แหล่งพัฒนานวัตกร-สตาร์ทอัพ ครบวงจร จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มาพร้อม 6 ฟังก์ชันการให้บริการ ได้แก่ ด้านนวัตกรสัมพันธ์ ด้านพื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรม ด้านชุมชนดิจิทัล ด้านความรู้และเทคนิคจากพาร์ทเนอร์ ด้านความร่วมมือกับภาครัฐ และด้านการสนับสนุนทางการเงิน นำร่องสร้างนวัตกรรมการเงิน บนพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนวัตกร ผ่านการเวิร์คชอประบบออนไลน์และคลาสรูม โดยจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ยังได้เผยเทรนด์ธุรกิจดิจิทัลดาวรุ่ง 4 กลุ่ม แห่งปี 2563 คือ กลุ่มฟินเทคและเทคโนโลยีบล็อกเชน กลุ่มนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ กลุ่มโรโบติกและเอไอ และกลุ่มสมาร์ทซิตี้ สู่การพัฒนาชุมชนผู้ประกอบการ บนพื้นที่ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัล ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเปิดให้บริการฟรี สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ณ ทรูดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ