สจล. ยกระดับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 🌿 ด้วยความร่วมมือด้านองค์ความรู้ระดับนานาชาติ

สจล. ยกระดับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 🌿
ด้วยความร่วมมือด้านองค์ความรู้ระดับนานาชาติ

สจล. ยกระดับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 🌿
ด้วยความร่วมมือด้านองค์ความรู้ระดับนานาชาติ

🧡 สจล. ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ประเทศอินเดีย
เข้าเยี่ยมชม หารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการทำเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ
ถือเป็น “จุดเริ่มต้นที่สำคัญ” ของความร่วมมือ
นำไปสู่โอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนในอนาคต

🎯 โดยโครงการที่ได้จากการหารือครั้งนี้ จะเกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา อาจารย์ นักศึกษา และการวิจัยพัฒนา
มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนของโลก 🌎
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเกษตรอินทรีย์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป


For more information about the many research and collaborative initiatives between KMITL, KMUTT and KMUTNB, please see our contact details below:
📍
Please visit KRIS at: https://goo.gl/maps/aYViXBk5ZhNurU7S8
💻 Email: kris@kmitl.ac.th
💚LINE: @kris.kmitl
FB: KMITL Research and Innovation Services
IG: kris.kmitl

 

____________________________________________
#RIMOA #RIMOAKMITL #RCMOA #ResearchKMITL #KRIS #KRISKMITL #KMITL 🧡

Update : 12/03/2024