บพข. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566


ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ(Global Partnership)]

ประจำปีงบประมาณ 2566 🤝🌍

 

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
‼️ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 – 11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.‼️

🌟รายละเอียด https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11586

 

____________________________________________
#KMITL #KRISFIGHT #KMITLFIGHT 🧡