ส่งมอบนวัตกรรมให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อีกหนึ่งความภาคภูมิในของ ศูนย์นวัตกรรม สจล. สู้ COVID-19

วันนี้ “พี่เอ้ ” ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันฯ และดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน
นำทีมผู้บริหารสจล. นายแพทย์อนวัช เสริมสวรรค์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.สุธา สุทธิเรืองวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และ ผศ.ดร. ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ ส่งมอบนวัตกรรมให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โดยมีพลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์และนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID – 19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในระลอกใหม่นั้น ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นที่ต้องการจำนวนมาก ขาดแคลนในหลายพื้นที่
เราจะไม่หยุดคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
_________________________________________