สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ (KRIS) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)

อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย


 

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.00 – 17.00 น.

รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 🧑‍💻

🔗ลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/tc21T26uXiRN4uzDA
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ค.65
📲ติดต่อสอบถาม 086-8255420 (คุณอาทิตยา)
 
🔸ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยจะต้องทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test และร่วมกิจกรรมตลอดการอบรม
____________________________________________
#ECKMITL #KMITL #KMITLFIGHT #KRISKMITL #KRISFIGHT 🧡