Showing 271-285 of 388 results

How to prevent unemployment “ป้องกันอย่างไร ไม่ตกงาน”

ภาพบรรยากาศงานเสวนา How to prevent unemployment “ป้องกันอย่างไร ไม่ตกงาน” วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมหางนกยูง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ได้รับเกียรติจาก คุณวันชัย ผโลทัยเถกิง ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์

ภาพบรรยากาศงานอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยและนวัตกรรม”

จบไปแล้วกับการอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยและนวัตกรรม” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
งานนี้ได้รับความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มที่ ขอบคุณท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความรู้

KRIS ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดงาน Grand Opening Innovation Club by GSB Start up 🚀✨

Grand Opening Innovation Club by GSB Start up เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นวัตกรรมและบ่มเพาะสนับสนุนการศึกษา สจล.ให้เป็นผู้ประกอบการภายในอนาคตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ขอเชิญชวนร่วมส่งข้อเสนอ “ โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563”

“NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม” เปิดรับข้อเสนอ โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่  1 – 28 กุมภาพันธ์ 63 สอบถามเพิ่มเติมโทร 3856-7 ต่อ 16

เปิดรับข้อเสนอ “โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปี 2563”

KRIS เปิดรับข้อเสนอ “โครงการฯ ด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563” เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 27 มกราคม 63 สอบถามเพิ่มเติมโทร 3856-7 ต่อ 17

กกพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรอบวงเงิน 1,800 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น โครงการทั่วไป โครงการวิจัยมุ่งเป้า โครงการประเด็นอุบัติใหม่และการศึกษาเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าระยะยาว

โครงการสนับสนุนงานวิจัยตามกลุ่ม Research Cluster ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KRIS) ได้จัดโครงการสนับสนุนงานวิจัยตามกลุ่ม Research Cluster ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการสนับสนุนงานวิจัยตามกลุ่ม Research Cluster ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KRIS) ได้จัดโครงการสนับสนุนงานวิจัยตามกลุ่ม Research Cluster ประจำปีงบประมาณ 2562