KRIS ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยโมเดล BCG การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปมะม่วงมหาชนก

KRIS ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยโมเดล BCG
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปมะม่วงมหาชนก

 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ แต่ยังประสบปัญหาที่ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรได้อย่างเต็มที่
แนวคิดที่ช่วยพัฒนาขับเคลื่อนภาคการเกษตรนี้ เป็นของคณะนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมอาหาร
ดร.ระจิตร สุวพานิช ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ ผศ.ดร.โสรยา เกิดพิบูลย์และนางสาวลำพึง พุ่มจันทร์
โดยได้พัฒนา “ผลิตภัณฑ์การแปรรูปมะม่วงมหาชนก : มะม่วงผง”
ผลิตจากเนื้อมะม่วงแท้ 100% ไม่มีส่วนผสมของแป้ง  เหมาะสำหรับประกอบอาหารการทำเบเกอรี และเครื่องดื่ม เพื่อให้ได้กลิ่น และรสชาติของมะม่วง

 

แนวคิดนี้ยังช่วยลดปัญหาการล้นตลาดของผลผลิตในบางฤดูกาลที่ออกมาพร้อมๆ กัน ส่งผลให้ราคาตกต่ำ
สามารถนำแปรรูปเพิ่มความหลากหลายของผลผลิต เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เก็บรักษาได้ยาวนาน เพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร


สำหรับภาคภาคเอกชนที่สนใจ นำองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่ภาคการผลิตเพื่อสร้างมูลค่า สามารถติดต่อได้ที่ KRIS
หรือ ☎️ 023298211 หรือ 086-8255420

📍Please visit KRIS at: https://goo.gl/maps/aYViXBk5ZhNurU7S8
💻 Email: kris@kmitl.ac.th
💚LINE: @kris.kmitl
FB: KMITL Research and Innovation Services
IG: kris.kmitl

 

Update : 22/03/2024