เชิญพบผลงานวิจัยเด่น สจล. ในงาน Thailand Research Expo 2019

สจล. ส่ง ปัญจสุวรรณผล : นวัตกรรมผลไม้เขตร้อนของประเทศไทยเพื่อสร้างมูลค่าอย่าง ยั่งยืน ” เข้าร่วมจัดแสดง

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2019)

🗓 7-10 เมษายน 2562

8.00-18.00 น.

ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร


 

>รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก <