ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

🔸 ปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญา
🔸 วิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยของตนเอง
🔸 ทำอย่างไรไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิดผลงานของเรา
🔸 ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างคุ้มค่า
🔸 กรณีศึกษาจากศาลทรัพย์สินทางปัญญา
พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

รับประกันความความสนุก พร้อมเนื้อหาครบครัน ‼️

📆 20 ธันวาคม 2562
⏰ 9.00-14.00 น.
📍ห้องประชุมหางนกยูง ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลงทะเบียน : https://forms.gle/JbS3ao1QzrBJUsRc6