งานวิจัยเชิงพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

“รัฐมนตรีพบประชาคม สจล.”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 🧑‍💻👍


สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของสถาบัน
ภายใต้ “งานวิจัยเชิงพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
โดยได้นำเสนอผลงานที่ตอบโจทย์การแก้ไขและพัฒนาสังคม
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

 

🔸 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเปลือกหอย (Various Products obtained from Shells) เพื่อเพิ่มมูลค่าขยะกลับมาใช้ ผลิตภัณฑ์สีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
🔸 การควบคุมคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 🌳🌤✈️   ที่ปลูกในพื้นที่ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้มีศักยภาพสามารถส่งออกไปต่างประเทศ
🔸รถเข็นจำหน่ายอาหาร street food🥗👍 ที่คำนึงถึงสุขลักษณะของผู้จำหน่ายและทำให้เกิดอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

🔸 ผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงมหาชนกโพรไบโอติก Plus+ prebiotic (GOS) 🥭🍹
โรงงานพร้อมเครื่องจักรแปรรูปผลไม้ตัวต่อ เพื่อธนาคารผลไม้เคลื่อนที่
🔸 Albumin Smart Test: นวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัยโรคไตด้วยแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต
🔸 แก้มลิงยักษ์ใต้ดิน -แนวคิดผลักดันเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางออกในการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน 💧
🔸 นวัตกรรมสู้ COVID-19
___________________________________________