นิทรรศการงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 “THAILAND RESEARCH EXPO 2020 “

ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศการของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
โดยนำนวัตกรรมของศูนย์นวัตกรรมสจล. สู้ COVID-19 (KMITL GO FIGHT COVID-19)
เข้าร่วมจัดแสดงภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 “THAILAND RESEARCH EXPO 2020 “

รศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และนำเสนอผลงานนวัตกรรมไฮไลท์ เครื่องช่วยหายใจในภาวะฉุกเฉินขนาดเล็ก (Transport Ventilator – KNIN II) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผลิตและพัฒนาขึ้น
โดยนักวิจัยสจล. ศูนย์นวัตกรรมสจล. สู้ COVID-19 จัดขึ้นภายในภาคนิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่

 

สามารถเข้าเยี่ยมชม ตู้เก็บเชื้อ (Swab test) แบบความดันบวก (Positive Pressure) ได้ภายในบูธ DL6
และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆมากมาย ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากทาง #KRIS 🎁🎉
📌 ระหว่าง 2-6 สิงหาคม 2563
ณ บูธ DL6
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพ ชั้น 22