ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย”

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย”

🔸 งานนี้ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมครบทั้ง 2 วัน 🔸

รายละเอียดของการบรรยาย มีดังนี้

  1. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  3. กระบวนการบอกกล่าวเพื่อขอการยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัย
  4. กฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมการวิจัย
  5. การวิจัยในกลุ่มเปราะบางและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
  6. บรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ในการเตรียมตัวของนักวิจัยในการขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  7. การคัดลอกผลงานทางวิชาการและแนวทางการป้องกัน

————————————————————————————
📅 13 – 14 มกราคม 2563
🕐 8.30-16.30 น.
📌 ห้องแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.⠀⠀⠀

Link ลงทะเบียน: https://forms.gle/xxp6QSe4RzMH5Vgg9

** ปิดรับสมัคร เนื่องจากผู้เข้าร่วมเต็มจำนวนแล้ว **